Witamy na stronie Turnieju Drużyn Puszczańskich "Mazowsze 2007". Gospodarzem tegorocznego turnieju jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchowych. Szczep powstał w styczniu 2007 roku w wyniku wyłonienia dwóch drużyn i dwóch gromad z 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 16 WDH zdobyła dwukrotnie tytuł "Drużyny Rzeczypospolitej" (2004 i 2005) i otrzymała od Naczelnika Harcerzy zadanie zorganizowania turnieju w roku 2007.

PUNKTACJA

Punktacja szczegółowa (ściągnij)

Turnieju Drużyn Puszczańskich Mazowsze 2007

(A)Kategorie, w których przyznawane będą punkty uwzględniane w punktacji końcowej Turnieju:

Kategoria 1. Gra miejska - maksymalnie 100pkt. - patrz (B)
Kategoria 2. Zadanie przed-turniejowe - 100pkt (po 50pkt. za każde) - patrz (C)
Kategoria 3. Alarmy - maksymalnie 50pkt. - patrz (B)
Kategoria 4. Wygląd obozu - 100pkt. - patrz (D)
Kategoria 5. Gra sobotnia - maksymalnie 300pkt. - patrz (B)
Kategoria 6. Gra niedzielna - maksymalnie 100pkt. - patrz (B)
Kategoria 7. Turniej piłki nożnej - maksymalnie 100pkt. - patrz (B)
Kategoria 8. Sprzątanie terenu - 50pkt. - patrz (E)
Kategoria 9. Prezencja drużyny - 100pkt. - patrz (D)
Kategoria 10. Stosunek do rywali - patrz (F).

(B) W kategoriach 1, 3, 5, 6 i 7 podana w punkcie (A) powyżej liczba punktów oznacza maksymalną ocenę w danej kategorii, czyli taką, którą otrzymuje się za zajęcie I miejsca. Punktacja za gry i zawody będzie niezależna od punktacji Turnieju i służyć będzie jedynie do ustalenia kolejnych miejsc w danej kategorii w ten sposób, że w zależności od punktów faktycznie zdobytych w tych kategoriach szefowie danej gry będą ustalać kolejność miejsc. Miejsc będzie siedem, ponieważ tyle drużyn bierze udział w Turnieju. Każdemu miejscu odpowiada stosowna liczba punktów w punktacji Turnieju, która będzie ustalana poprzez obliczenie procentowego udziału w maksymalnej liczbie punktów do zdobycia w danej kategorii według następującej skali:

I miejsce - 100% punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 100pkt.
w kategorii 3 - 50pkt.
w kategorii 5 - 300pkt.
w kategorii 6 - 100pkt.
w kategorii 7 - 100pkt.

II miejsce - 85%, punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 85pkt.
w kategorii 3 - 42,5pkt.
w kategorii 5 - 255pkt.
w kategorii 6 - 85pkt.
w kategorii 7 - 85pkt.

III miejsce - 70% punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 70pkt.
w kategorii 3 - 35pkt.
w kategorii 5 - 210pkt.
w kategorii 6 - 70pkt.
w kategorii 7 - 70pkt.

IV miejsce - 55% punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 55pkt.
w kategorii 3 - 27,5pkt.
w kategorii 5 - 165pkt.
w kategorii 6 - 55pkt.
w kategorii 7 - 55pkt.

V miejsce - 40% punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 40pkt.
w kategorii 3 - 20pkt.
w kategorii 5 - 120pkt.
w kategorii 6 - 40pkt.
w kategorii 7 - 40pkt.

VI miejsce - 25% punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 25pkt.
w kategorii 3 - 12,5pkt.
w kategorii 5 - 75pkt.
w kategorii 6 - 25pkt.
w kategorii 7 - 25pkt.

VII miejsce - 10% punktów do zdobycia w danej kategorii, co oznacza:
w kategorii 1 - 10pkt.
w kategorii 3 - 5pkt.
w kategorii 5 - 30pkt.
w kategorii 6 - 10pkt.
w kategorii 7 - 10pkt.

(C) W kategorii 2 wykonanie każdego zadania przed-turniejowego oznacza zdobycie 50 pkt.
(D) W kategoriach 4 i 9 będą specjalne arkusze ocen. Ocena dokonywana będzie w odniesieniu do kryteriów podanych w Regulaminie Turnieju.
(E) W kategorii 8 pełne sprzątnięcie terenu oznacza zdobycie 50 pkt., niepełne - 25 pkt., pozostawienie nie sprzątniętego terenu - 0 pkt.
(F) W kategorii 10 przyznawane będą punkty ujemne. Z ogólnej liczby zdobytych punktów odejmuje się po 20 punktów za każdy ujawniony przejaw braku odpowiedniego stosunku do rywali. Jeśli stosunek jest poprawny, przyjacielski i braterski - nie przyznaje się żadnych punktów, ponieważ braterska postawa jest obowiązkiem każdego harcerza wynikającym z Prawa Harcerskiego.
(G) Punktacja końcowa - Turniej wygra drużyna, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów. Podsumowanie nastąpi poprzez dodanie punktów zdobytych w każdej kategorii (z uwzględnieniem ewentualnych punktów ujemnych) przez każdą z drużyn.