Witamy na stronie Turnieju Drużyn Puszczańskich "Mazowsze 2007". Gospodarzem tegorocznego turnieju jest Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchowych. Szczep powstał w styczniu 2007 roku w wyniku wyłonienia dwóch drużyn i dwóch gromad z 16 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 16 WDH zdobyła dwukrotnie tytuł "Drużyny Rzeczypospolitej" (2004 i 2005) i otrzymała od Naczelnika Harcerzy zadanie zorganizowania turnieju w roku 2007.

RAMOWY PROGRAM

Turnieju Drużyn Puszczańskich
Mazowsze 2007

(1) Piątek, 14 września 2007 r.
(a) Zbiórka rozpoczynająca Turniej, na którą powinny stawić się drużyny w pełnych składach. Dokładna godzina (będzie to późne popołudnie lub wczesny wieczór) i miejsce zbiórki (będzie to centrum Warszawy) zostaną podane w terminie późniejszym.
(b) Gra miejska, która będzie miała charakter zwiadowczo-poznawczy.
(c) Apel rozpoczynający Turniej.
(d) Ognisko z prezentacjami drużyn (przygotowanymi przez inne drużyny w ramach realizacji zadania przed-turniejowego) oraz gawędą historyczną.

(2) Sobota, 15 września 2007 r.
(a) Przejazd na miejsce biwaku i gry terenowej oraz rozbijanie obozowisk.
(b) Apel poranny i odprawa.
(c) Gra terenowa dla zastępów (z przerwą na posiłek).
(d) Apel wieczorny.
(e) Ognisko z gawędą formacyjną.

(3) Niedziela, 16 września 2007 r. (a) Gra terenowa.
(b) Msza Święta polowa.
(c) Mini-turniej piłkarski (po jednym zastępie z drużyny) oraz pokazy musztry.
(d) Zwijanie obozowisk i porządkowanie terenu.
(e) Apel końcowy i ogłoszenie wyników rywalizacji.
(f) Powrót do Warszawy.

KWESTIE PORZĄDKOWE, ORGANIZACYJNE I FINANSOWE
(1) Za porządek na biwakach drużyn odpowiadają drużynowi. Porządek podlega ocenie i jest liczony do punktacji.
(2) Drużyny, poza apelami, ogniskami i wskazanymi przez organizatorów punktami programu, działają zastępami. Zastępowi muszą mieć świadomość tego, że od postawy ich zastępów może zależeć wynik końcowy, ponieważ oceniana będzie także atmosfera w drużynach (zastępach) i stosunek do rywali.
(3) Odpłatność, wnoszona na ręce kwatermistrza Turnieju (za pokwitowaniem) wynosi 10 złotych od osoby. Ponadto, drużynowi muszą ubezpieczyć drużynę i okazać polisę. Drużyny same pokrywają koszt dojazdu ze swojej miejscowości do Warszawy i z Warszawy do swojej miejscowości.